Medale za 50lat pożycia małżeńskiego

0

000 2008-11-29 14-57-08_0116

Urząd Stanu Cywilnego w Dobrym Mieście informuje, że z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza Jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.Medal nadawany jest parom, które przeżyły, co najmniej 50 lat w jednym, zgodnym, trwałym związku małżeńskim.

Pary małżeńskie obchodzące w 2014 roku Złote Gody i wyrażające chęć, by medal ten został im nadany, prosi się o zgłoszenie tego faktu osobiście lub za pośrednictwem rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, pokój nr 5. Dokonując zgłoszenia należy przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpiło poza obszarem działania Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrym Mieście, oraz dowody osobiste małżonków.

Zobacz wszystkie wydarzenia