III sesja Rady Gminy Dywity 2018-12-20

0
Uchwalenie budżetu Gminy Dywity na 2019 rok, wyznaczenie dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin, czy zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmowali się radni podczas III sesji Rady Gminy Dywity, która odbyła się w czwartek 20 grudnia o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej UG Dywity. 

Porządek obrad:

 • Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 • Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Dywity.
 • Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 • Uchwała w sprawie w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 – 2026.
 • Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r.
 • Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2019 – 2026
 • Uchwała w sprawie budżetu Gminy Dywity na 2019 r.
 • Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają końcem roku 2018.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
 • Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin.
 • Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagradzania za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 • Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/368/18 Rady Gminy Dywity z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 • Uchwała w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dywity w 2019 roku.
 • Sprawy różne
 • Zamknięcie obrad.

Źródło: UG Dywity

Gmina Dywity z rekordowym budżetem na 2019 rok! Decyzję o uchwaleniu budżetu podjęli jednogłośnie radni na III sesji Rady Gminy, która odbyła się w czwartek 20 grudnia 🙂 Jak wyglądają najważniejsze liczby budżetu na 2019 rok? Prawie 66,5 mln zł po stronie dochodów i ponad 76 mln zł po stronie wydatków, w tym ponad 22 mln zł na inwestycje, czyli 30 proc. wszystkich wydatków! Deficyt budżetowy wyniesie 9,6 mln zł. Wójt Daniel Zadworny podziękował radnym za zaufanie i jednogłośne głosowanie za budżetem, a także przypomniał, że głównym twórcą budżetu na 2019 rok był jeszcze poprzedni wójt Jacek Szydło. Źródło: UG Dywity

Daniel Zadworny, Wójt Gminy Dywity: Gmina Dywity ma budżet na 2019 rok! Za jego przyjęciem radni zagłosowali na dzisiejszej sesji jednogłośnie 🙂 Za co im oczywiście serdecznie dziękuję i deklaruję pełną gotowość do jego realizacji z całym wspaniałym zespołem pracowników UG Dywity. Budżet gminy na 2019 rok jest rekordowy i proinwestycyjny, bo 30 proc. wydatków, czyli ponad 22 mln zł z łącznej kwoty wydatków wynoszącej 76 mln zł zostanie przeznaczone właśnie na inwestycje! Dochody na 2019 rok kształtują się na poziomie prawie 66,5 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 9,6 mln zł. O inwestycjach wpisanych do budżetu napiszę w jednym z kolejnych wpisów. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie. Z racji obowiązujących reguł prawnych i terminów przygotowywania budżetu na następny rok do 15 listopada roku bieżącego, przyjęty dziś budżet to przemyślana propozycja wypracowana jeszcze przez poprzedniego wójta Jacka Szydło. Jak widać uzyskał on pełną akceptację radnych. I druga, zupełnie spontaniczna kwestia, czyli nieplanowana wizyta przedświąteczna na sesji przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach, które składając nam życzenia i śpiewając kolędę wprowadziły nas w świąteczny, cudowny nastrój 🎄🎄🎄 Dziękuję Wam za odwiedziny i życzę wspaniałych świąt i wielu prezentów pod choinką 🙂

Zobacz wszystkie wydarzenia