IV sesja Rady Gminy Purda. 2019-01-14.

0

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Purda została zwołana, jako nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Purda na poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy w Purdzie. 
Porządek obrad: 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian). 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda. 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda. 
Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda 
/-/ Jolanta Wilga

 

Zobacz wszystkie wydarzenia