VI-asesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-02-15

8

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r., tj. piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 odbędzie się VI-asesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza Dobrego Miasta, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
  5. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej: Ryszard Łańko

Zobacz wszystkie wydarzenia