Znamy zwycięzcę budżetu obywatelskiego w Dobrym Mieście.

0

INFORMCJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

W dniu 12.11.2019 r. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego powołana zarządzeniem Nr Og.0050.194.2019.ZP Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 10 września 2018 r., działając w składzie:
 
  1. Zenon Połocki – Sekretarz Gminy Dobre Miasto– Przewodniczący
  2. Ryszard Łańko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście – Członek
  3. Jerzy Pakisz – radny Rady Miejskiej w Dobrym Mieście – Członek
  4. Anna Salmanowicz – Skarbnik Gminy Dobre Miasto – Członek
  5. Tadeusz Wyszyński – Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości – Członek
  6. Aneta Pawtel- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Członek
  7. Dariusz Czaplejewicz – pracownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości – Członek
 
na podstawie Uchwały Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w  Dobrym Mieście z dnia 9 września  2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych  w sprawie w sprawie Budżetu Obywatelskiego, dokonała komisyjnego otwarcia urny do głosowania oraz ustalenia wyników głosowania.
 
Komisja ustaliła iż  w głosowaniu oddano 2919 głosów ważnych oraz 97 głosów nieważnych.
 
Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę głosów:
Projekt nr. 1 „Przebudowa drogi w Smolajnach” głosów: 107
Projekt nr. 2 „Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka” głosów:1139
Projekt nr. 3 „Park botaniczny” głosów: 136
Projekt nr. 4 „Konsorcjum miejsko-wiejskie: przestrzenie przyjazne mieszkańcom
-zagospodarowanie terenu na ul. Grudziądzkiej pod budowę przedszkola,
– plac zabaw w Podleśnej,
– teren rekreacyjny w Jesionowie głosów: 452
Projekt nr. 5 „Budowa Sali Rekreacyjno – Sportowej w Barcikowie głosów: 121
Projekt nr. 6 „Wspólnie zadbajmy o nasz Basen – remont krytej pływalni „Na Fali” głosów: 246
Projekt nr. 7 „„Zdrowiej bezpieczniej i lepiej uczymy w szkole” głosów: 718
 
Biorąc pod uwagę liczbę ważnie oddanych głosów na każdy z projektów biorących udział w głosowaniu  zgodnie z § 4 ust. 10 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2019 Rady Miejskie w Dobrym Mieście  z dnia 9 września 2019 r. Komisja stwierdza, że do realizacji w 2020 roku zostaje przyjęty  projekt z największą liczbą głosów pn.:
„Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka” 
którego koszt szacunkowy wynosi 500 000 zł.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Zenon Połocki

Zobacz wszystkie wydarzenia