Nikola Anna Struk z Dobrego Miasta za średnią 6.0 otrzymała 833zł nagrody od Starosty Olsztyńskiego.

0

Młodzi i zdolni z powiatowych szkół
W szkołach prowadzonych przez Powiat Olsztyński, tak jak i w całym kraju, 26 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie odebrali świadectwa ukończenia kolejnej klasy, a osoby z najlepszymi wynikami w nauce lub osiągające sukcesy na polu artystycznym otrzymały Nagrodę Starosty Olsztyńskiego – „Młodzi i Zdolni”.

– Mijający rok, a w szczególności jego końcówka, był wyjątkowo trudny. Epidemia koronawirusa postawiła szkoły przed wyzwaniem, któremu trzeba było sprostać. Bardzo doceniam cały trud dyrekcji i nauczycieli, którzy musieli szybko reagować, by proces edukacyjny był kontynuowany. Dziękuję też uczniom, którzy dostosowali się do warunków i – mimo utrudnień i towarzyszącego stresu – realizowali materiał. Jestem zdania, że wszystkim wychowankom naszych szkół należy się za to duża pochwała. Dziś chcę dodatkowo nagrodzić pracę tych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz w sztuce. Oprócz dyplomów otrzymają oni nagrodę finansową w wysokości 833 zł. Mam nadzieję, że te środki przydadzą się na nadchodzące wakacje, a może staną się częścią większej inwestycji, na przykład w sprzęt – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Gratulacje oraz życzenia udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji złożyła uczniom także Barbara Guga, dyrektor Wydziału Oświaty w olsztyńskim starostwie, która uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą.

Lista laureatów Nagrody Starosty Olsztyńskiego – „Młodzi i Zdolni” w roku szkolnym 2019/2020:

1.  Kacper Jendrny uczeń Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Dobrym Mieście (4,83)
2.  Kinga Chamik uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Dobrym Mieście (5,21)
3.  Adam Popinigo uczeń Technikum Zespołu Szkół w Dobrym Mieście (5,29)
4.  Michał Jaworski uczeń Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna
Mrongowiusza w Olsztynku (5,00)
5.  Paweł Wyszyński uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego Zespołu Szkół
im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku (5,93)
6. Ewelina Kominek uczennica Technikum Hotelarsko – Gastronomicznego Nr 1 Zespołu Szkół
im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku (5,74)
7. Dawid Malko uczeń Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja
Krasickiego w Smolajnach (5,20)
8.  Nikola Anna Struk uczennica Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach (w cyklu 6-cio letnim) (6,00)
9.  Oliwia Smyk uczennica Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach (w cyklu
4-ro letnim) (5,4)
10. Katarzyna Olbryś uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Biskupcu (5,27)
11.  Paulina Jarema uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej Zespołu Szkół w Biskupcu (5,38)
12.  Korneliusz Sznar uczeń Technikum Zespołu Szkół w Biskupcu (5,30)

 

Zobacz wszystkie wydarzenia